Psychicky týrané dítě: Když slova bolí víc než bití

https://blog.mojra.cz/post/101

Týraní dětí je dnes velmi diskutovaným tématem, avšak i přes velké množství informací se často setkáváme s názory, že týrání je spojeno pouze s fyzickým násilím. Ano, fyzické ubližování je patrné většinou na první pohled, ale o to horší jsou pak právě psychické útoky, které se mnohdy podaří odhalit buďto až velmi pozdě, když už napáchaly obrovskou škodu, případně zůstanou utajeny. V dnešním, poněkud delším, článku se zaměříme na příčiny, projevy, a následky psychického týrání dětí a také na to, jak poznat, že je dítě emocionálně týrané.


Co je to psychické týrání dětí?


Definice vymezuje psychické týrání jako takové chování, které má vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte. Tento způsob týrání dítěte má dvě složky – aktivní a pasivní. Aktivní způsob týrání dětí vychází z cíleného a záměrného jednání, pasivní spočívá v absenci něčeho, co by dítě mělo za normálních okolností mít (např. pozornost rodičů).


Formy psychického týrání dětí:

1. Odmítání – tato forma týrání je běžná v případech, kdy je dítě nechtěné. Rodič/e mu to dávají náležitě najevo a neustále dítěti tento fakt připomínají.

2. Ignorování – rodič se stává pro dítě někým nedosažitelným, nedává žádným způsobem najevo svou lásku, nevšímá si dítěte a nereaguje na jeho potřeby.

3. Terorizování – rodiče dítě zesměšňují, trestají, vyhrožují mu apod.

4. Izolování – dítě je zavíráno doma, nemá možnost se seznámit s vrstevníky a hrát si s nimi, nesmí navštěvovat zájmové kroužky atd.Příčiny psychického týrání dětí


Důvodem k psychickému týrání může být v podstatě cokoli. Podle dostupných statistik jsou tyrany právě ti rodiče, kteří byli v dětství také obětí emocionálního týrání (cca 70 % dospělé populace). Přenášejí si pak zažité mechanismy výchovy do svého rodičovství, v podstatě neznají jiný způsob, jak vhodně dítě vychovávat. Druhým extrémem jsou rodiče, kteří se snaží do svých dětí projektovat své nesplněné sny, kladou na ně nepřiměřené nároky apod. Třetím typem rodičů tyranizujících dítě jsou paradoxně ti, kteří to s dítětem myslí dobře, avšak v důsledku své přehnané péče srážejí dětem sebevědomí a nedovolí jim mít vlastní názor. Kromě rodičů však mohou dítě psychicky týrat i jiní příbuzní, vychovatelé, učitelé.


Projevy psychického týrání dětí


Emocionální útoky vedené proti dětem mohou mít různé příznaky. Mezi nejčastější patří:

 • nadávky, ponižování, zesměšňování, pohrdání
 • opakované výbuchy hněvu
 • ignorace dítěte, přehlížení
 • manipulace, vydírání
 • neustávající srovnávání s jinými dětmi
 • popírání soukromí dítěte
 • přetěžování dítěte (domácí práce, dobré známky ve škole, péče o mladší sourozence…)
 • neustálá nespokojenost, vytyčování nereálných cílů
 • násilná izolace dítěte od okolního světa a vrstevníků
 • snaha dítě přetransformovat do role dospělého
 • zapojování dítěte do rodinných konfliktů
 • nepřiměřená psychická zátěž
 • špatné nastavení systému odměn, např. dítě je za pomoc placeno, namísto toho, aby mu rodiče poděkovali apod.
 • absence projevů lásky
 • dítě není chápáno jako člen rodiny, ale jako pouhý konzument
 • přehnaná starostlivost o dítě, učení bezmocnosti
 • liberální způsob výchovy


Následky psychického týrání dětí


Psychické týrání se velmi odráží na psychice dětí i na jejich chování, často ovlivňují i kvalitu jejich života v dospělosti.


Dopady na psychiku dítěte:


 • opožďování ve vývoji
 • nedůvěřivost vůči ostatním
 • citová plochost
 • nízké/přehnané sebevědomí
 • neschopnost navazovat vztahy
 • absence potřeby komunikovat, malá slovní zásoba
 • sebeobviňování
 • sebedestruktivní chování
 • egocentrismus
 • nepřiměřené reakce, neschopnost správně zpracovat negativní pocity
 • poruchy příjmu potravy
 • sklony ke vzniku závislostí
 • neurózy, deprese, úzkosti, traumataDopady na chování dítěte:


 • agresivní/pasivní chování
 • extrémní změny nálad, výbuchy vzteku
 • riziko šikany
 • vyhýbání se kontaktu s rodinou
 • nerespektování/přehnaný strach z autorit


Dopady v dospělém životě:

 • nestálost ve vztazích, neschopnost projevovat náklonnost
 • předpoklady k tomu, aby se v dospělosti stali oběťmi jiného typu týrání, šikany v práci
 • sklony k protiprávnímu jednání
 • neschopnost uplatnit své intelektuální předpoklady


Jak poznat psychicky týrané dítě


Psychické týrání páchané na dětech je komplikované tím, že je velmi těžce rozpoznatelné. Pokud máte velmi dobré pozorovací schopnosti, můžete u dítěte vypozorovat určité změny v jeho chování, které mohou být pro tento typ týraní příznačné – dítě většinou nejeví zájem o okolní dění, straní se ostatním, vyhýbá se kolektivním aktivitám, brání se autoritám a je opatrné v kontaktu s dospělými, zhoršil se jeho prospěch ve škole a má více neomluvených hodin, má sklony k agresivitě a šikanování, jsou na něm patrné známky sebepoškozování, nerado se vrací domů, často utíká z domova aj.


Jak pomoci psychicky týranému dítěti?


Jestliže máte podezření, že je dítě ve vašem okolí obětí psychického týrání, nenechávejte si to pro sebe. Jen pokud se svěříte kompetentní osobě, můžete očekávat, že se situace dítěte obrátí k lepšímu bez vážnějších následků (někdy jde opravdu o život). Můžete zkusit kontaktovat někoho z příbuzných dítěte, u kterého nemáte podezření, že by se týrání účastnil. Obrátit se lze také na vedení školy, OSPOD, Policii, případně na dětského psychologa či lékaře.
Psycholog zde hraje nemalou roli, protože pomůže dítěti zpracovat jeho emoce, zaměří se na to, aby dítě přestalo ze všeho vinit pouze sebe a mnoho dalšího založeného ryze na jeho potřebách s ohledem na jeho věk.

 


Právě jste četli článek: Psychicky týrané dítě: Když slova bolí víc než bití

Komentáře

 • Připojte se do diskuze.
  Zadéjte Váš kometář.

 • Avatar

Podobné článkyPartner odchází od rodiny: Jak se s tím vyrovnat?

Partner odchází od rodiny: Jak se s tím vyrovnat?

A žili spolu šťastně až do smrti, dokud od nich neodešel…Každý z nás si pro sebe přeje ten krásný pohádkový konec, zároveň ale s věkem a zkušenostmi zjišťujeme, že vztahy vůbec nejsou vždycky tak pohádkové, jak jsme si představovali. Sluníčkové dny střídají partnerské krize, roztomilé zlozvyky se mění na zdroj hádek a špatné nálady. Některé vztahy tohle všechno ustojí, jiné se rozpadnou. Rozchod může proběhnout v klidu a vzá...

Pokračovat ve čtení

Mojráček a šikana ve škole

Mojráček a šikana ve škole

Jednoho dne přišel Mojráček ze školy a nebyl ve své kůži. „Co se stalo, Mojráčku?“ ptala se ho maminka v kuchyni, když mu připravovala svačinu. „Maminko, proč se některé děti chovají k jiným škaredě?“ zeptal se po chvíli uvažování Mojráček. Tvářil se u toho hrozně smutně, až jeho maminka dostala strach, jestli mu ve škole někdo neubližuje. A taky se ho na to hned zeptala. „Mně ne,“ uklidňoval ji Mojráček, „ale jednomu spolužá...

Pokračovat ve čtení

Motivace dětí k učení: Tohle jsou způsoby, jak na to!

Motivace dětí k učení: Tohle jsou způsoby, jak na to!

Dětem se do učení a do úkolů často moc nechce. Všechno je zajímavější než cvičení z pracovního sešitu, a tak v mnoha domácnostech nastává pravidelný boj a smlouvání o to, kdy se děti půjdou učit a jak dlouho to musí dělat. Tahle přetahovaná se navíc mnohdy neobejde bez slz, křiku a dusné atmosféry. V konečném důsledku jsou pak rodič i dítě smutní a vztah k učení se nijak nelepší…Ale jak na to? Jak motivovat děti k uče...

Pokračovat ve čtení

Psychologové portálu Mojra.cz


Štítky


Objednejte si konzultaci ještě dnes!    Objednat Přehrát video