Fobie a její příznaky

http://blog.mojra.cz/post/11


Fobii (z řeckého fobos) můžeme charakterizovat jako úzkostnou obavu z předmětů, objektů, lidí či určitých situací. Fobie se u jedince může rozvinout z více příčin, většinou vznikají již v dětství, či jsou spojeny s traumatizujícím zážitkem.


Je třeba rozlišit fobii od strachu. Strach je do určité míry obranný mechanismus člověka, reaguje na konkrétní nebezpečí. Zásadní rozdíl je však v tom, že strach trvá pouze omezenou dobu, tzn. jakmile odezní stresující situace, odezní i strach. Oproti tomu fobie má přetrvávající a mnohdy anticipační charakter.Jak se fobie projevuje?Typický je zrychlený puls, palpitace, třas, závrať, svíravý pocit na prsou, bolest žaludku, sucho v ústech, ztížené dýchání. Dále obavy ze ztráty sebekontroly a vědomí, narůstající panika spojená s představou zešílení či smrti. Člověk trpící fobií si v momentě, kdy je vystaven dané situaci či objektu, plně uvědomuje, že jeho reakce je přehnaná, ale nedokáže se ovládat. Proto se všem „spouštěčům“ vyhýbá, což má negativní dopad na jeho běžný život.Jaké rozlišujeme typy fobií?Sociální fobie je spojena s nízkým sebevědomím, kdy jedinec má obavy z reakce okolí na jeho vystupování. Jedná se např. o nepřiměřený strach z přednesu před publikem, stravování se na veřejnosti, představování, telefonování, návštěvy aj. Pokud se sociální fobie projevuje v mírnější podobě, nemusí nijak zásadně ovlivnit osobní a společenský život. V těžších a neléčených formách pak může vést až k izolaci jedince od okolí.


    
Agorafobie se často vykládá jako strach z otevřených prostor. Toto označení však není úplně přesné, člověk trpící agorafobií se nebojí prostoru jako takového (např. kino, ulice, obchodní centra aj.), ale situací, které zde můžou nastat. Jeho úzkost pramení z obavy, že v případě nutnosti nebude rychle dostupná pomoc. Mnohdy si takovýto jedinec vytváří svou „bezpečnou zónu“ (např. přestane opouštět svůj byt, dům).Nejrozsáhlejší skupinou jsou pak izolované fobie. Ty jsou spojeny s konkrétními předměty (gefyrofobie-strach z mostů, hemaxofobie-strach z vozidel, katotrofobie-strach ze zrcadel…), prostorami (nosocomefobie-strach z nemocnice, klaustrofobie-strach z uzavřených prostor…), zvířaty (arachnofobie-strach z pavouků, agrizoofobie-strach z divokých zvířat…), situací (aerofobie-strach z létání, nataliofobie-strach z narozenin…) a mnoho dalších.
Jak probíhá léčba?Způsobů, jak se vypořádat s fobií je několik. S mírnějšími stavy se může člověk vypořádat sám, většinou se však problému nezbaví, jen zmírní jeho projevy. Proto je nejlepší volbou vyhledat odbornou pomoc. Psychologové nejčastěji využívají tzv. expoziční terapii, kdy je klient postupně vystavován „spouštěčům“ s cílem úplného odbourání úzkosti. Vždy je zásadní přecházet od nejméně stresující situace k náročným. Například u léčby arachnofobie by byl nejprve klientovi předložen obrázek pavouka, jakmile by se jej přestal bát následovala by filmová ukázka a až pak střet s živým pavoukem.Typy a vysvětlení fobií:


    A

 ·        ablutofobie – strach z prádla nebo koupání

·         akarofobie – strach z hmyzu a štípnutí hmyzem

          acerofobie – strach z kyselosti

          akrofobie – strach z výšky

·         aerofobie – strach z proudícího vzduchu

·         agrizoofobie -  strach z divokých zvířat

·         achluofobie – strach z temnoty

·         aichmofobie – strach ze špičatých předmětů

·         ailurofobie – strach z koček

·         akribofobie – strach pisatele, že napsal něco nesprávně či nevhodně

·         akrofobie – strach z hloubky

·         akustikofobie – strach z hluku

·         alektorofobie – strach ze slepic

·         algofobie – strach z bolesti vlastní i cizí

·         ambulofobie -  strach z chůze

·         androfobie – strach žen, mužů

·         antropofobie – strach z lidí

·         apifobie – strach ze včel

·         arachnofobie – strach z pavouků

·         astrofobie – strach z přírodních úkazů, např. bouřky

·         autofobie – strach ze sebe sama

·         aviafobie – strach z létání

    B

          bacilofobie – strach z bacilů a mikrobů či nákazy

·         bakteriofobie – strach z bakterií či nákazy

·         balistofobie -  strach ze střel

·         barofobie – strach z gravitace či atmosférického tlaku

·         basifobie/basofobie – strach z chůze, neschopnost stát – obava upadnutí

·         batofobie – strach z hloubek

·         batysiderodromofobie - strach z podzemní dráhy,metra

·         batrachofobie – strach z obojživelníků

·         belonefobie – strach z jehly

·         botanofobie – strach ze sazenic či rostlin

           brontofobie (brontegmofobie ) – strach z hromu

  

·         C
    
cenotofobie – strach z čehokoli nového

·         cibofobie – strach z jídla

·         coulrofobie – strach z klaunů

    D

·         damnofobie - strach z věčného zatracení,pekelných trestů

·         démonofobie (i demonofobie či daemonofobie) – strach z démonů, duchů či strašidel

·         decidofobie – strach z rozhodování

·         defekalgesiofobie – strach z bolestivých stolic

·         deipnofobie – strach z jídelny

·         demofobie – strach z lidí

·         dendrofobie – strach ze stromů

·         dentoskalpofobie - strach ze zubních párátek

·         dromofobie – strach z ulic

·         dysmorfofobie – strach z deformace či vlastní ošklivosti

·         dysponderomorfofobie - strach z tělesné deformity způsobené obezitou
    
     E

·         efodiofobie - strach z příprav na cestu

·         ekleziofobie – strach z kostela

          elektrofobie – strach z elektrických spotřebičů

·         entomofobie – strach z hmyzu

·         efebifobie – strach z teenagerů (z náctiletých lidi)

·         ekvinofobie – strach z koní

·         eremofobie – strach ze samoty

·         ereutofobie (erytrofobie) – strach z (nebo při) červenání

·         ergofobie – strach z jednání, konání

·         etalomichlofobie - strach ze smogu

·         eutynofobie - strach z odpovědnosti

     F

·         farmakofobie – strach z léků

·         felinofobie – strach z koček (taky (ailurofobie, elurofobie, galeofobie, gatofobie)

·         filemafobie – strach z líbání

·         fobofobie – strach z vlastního strachu

·         fotofobie – strach ze světla

·         frigofobie – strach z chladu nebo chladných věcí

·         ftizeofobie - strach z onemocnění tuberkulózou

          frankofobie – strach z Francouzů

·         fungofobie – strach z hub

    G

          gamofobie – strach ze sňatku

·         gefyrofobie – strach z mostů

·         genofobie - strach ze sexu

·         glosodetofobie - strach z dlouhých slov ( jazykolamů )

·         gnomofobie - strach z vědců, vzdělanců

·         gripaviarofobie - strach z ptačí chřipky

·         gymnofobie - strach z nahoty

·         gynofobie – strach mužů z žen

    H

          hamartofobie – strach z omylů

          harpaxofobie - strach ze zlodějů

·         heliofobie – strach ze slunečního světla

·         hematofobie – strach z krve

          herpetofobie – strach z plazů

·         hexakosioihexekontahexafobie – strach z čísla 666

·         hierofobie – strach z posvátných věcí

·         hipopotomonstroseskvipedaliofobie – strach z dlouhých slov ( sáhodlouhých shluku písmen)

·         hodosemofobie - strach z dopravních značek

·         homichlofobie – strach z mlhy (nebulofobie)

·         homofobie – strach z homosexuálů

·         hydrofobie – strach z vody či koupání

·         hypnofobie – strach ze spánku

·         helmintofobie – strach z červů

     CH

           chorofobie - strach z tance

           chrematofobie - strach z peněz

·         chromofobie – strach z barvy


     I

·         iatrofobie – strach z ordinace lékaře nebo doktorů

·         iktofobie – strach z mozkové mrtvice

·         ikonomechanofobie - strach z fotoaparátu,fotografování

·         idrosofobie – strach z pocení

·         infarktofobie – strach z infarktu,srdeční mrtvice

·         ichtyofobie – strach z ryb

·         ilyngofobie - strach ze závrati

·         iofobie – strach z otravy jedem


     K

·         kairofobie – strach ze zmeškání správné příležitosti

·         kakofobie – strach z šerednosti

·         kakotechofobie – strach z nemotornosti

·         karcinofobie/kancerofobie – strach před rakovinou

          klaustrofobie – strach z uzavřených prostor

·         kleptofobie – strach z okradení či kradení

·         koumpounofobie – strach z knoflíků

          kremnofobie – strach z pohledu do hloubky

·         kruciverbofobie - strach z křížovek

·         kyesofobie – strach z těhotenství

·         kynofobie – strach ze psů

·         lachanofobie - strach ze zeleniny


     L

·         lalofobie, laliofobie – strach z hovoru

·         logofobie – strach z vlastního mluveného projevu, často provázen koktavostí

·         logizomechanofobie – strach z počítačů či práce na nich

·         lutrafobie – strach z vyder

·         lysofobie – strach ze vztekliny

 

     M

·         marofobie – strach z dlouhého čekání

·         mageirocofobie – strach z vaření

·         maieusiofobie – strach z porodu

·         maniofobie – strach ze zbláznění se

·         megalofobie – strach z velkých věcí

·         melofobie – strach z hudby

          musofobie – strach z myší

·         myzofobie – strach před špínou, nákazou, znečištěním


     N

·         nebulafobie – strach z mlhy (homichlofobie)

·         nekrofobie – strach ze smrti

·         nelofobie – strach ze skla

·         nosofobie – strach z nemocí a jejich následků

·         nomatofobie – strach z jmen

·         nomofobie – strach ze ztráty, odcizení mobilního telefonu (strach z nedostupnosti, ztráty kontaktů s jinými osobami...)

·         nucleomitufobie – strach z nukleárních zbraní

·         nyktofobie – strach před tmou a nocí, vyskytuje se zejména u neurotických dětí

·         melanchofobie - strach z ticha, prázdnoty


     O

·         obesofobie – strach z tloustnutí (pocrescofobie)

·         ofidiofobie – strach z hadů

·         oktofobie – strach z čísla 8

·         olfaktofobie – strach z některých pachů (podle některých zdrojů i z hluku)

·         ombrofobie - strach z deště

·         onomatofobie – strach z vyslovení určitého čísla nebo slova

·         optofobie - strach otevřít oči

·         ornitofobie – strach z ptáků jakéhokoliv druhu

·         oxyfobie – strach z ostrých nástrojů


     P

·         pagofobie – strach z sněhu a mrazu

·         pachnofobie - strach z jinovatky

·         panofobie/pantofobie – strach ze všeho

·         paraskevidekatriafobie – strach z pátku 13.

·         parazitofobie – strach z parazitů

·         pareunofobie - strach z pohlavního styku

·         patofobie – strach z nemoci, choroby

·         pedikulofobie – strach z zavšivení

·         pedofobie – strach z dětí

·         peniofobie- strach z chudoby

·         peristerofobie- strach z holubů

·         pokreskofobie – strach z tloustnutí (obesofobie)

          potamofobie – strach z tekoucí vody

·         primeisodofobie - strach z prvního pohlavního styku

·         pseudofobie – strach ze lži

·         pyrexiofobie - strach z horečky

·         pyrofobie – strach z ohně


    R

·         radiofobie – strach z ozáření

·         ranidafobie – strach z žab

·         rektofobie – strach z onemocnění konečníku


     S

·         siderodromofobie – strach z vlaků, ze železnice

·         siderofobie – strach z hvězd

·         sitofobie – strach z jídla

·         skabiofobie – strach ze svrabu

·         skotofobie – strach z temnoty

·         sociofobie – strach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními

·         syngenezofobie - strach z příbuzenstva, rodinných příslušníků


    T

·         tabofobie – strach před vysycháním míchy

·         tafefobie – strach před možností být pohřben zaživa

·         tanatofobie/thanatofobie – strach ze smrti

·         teofobie – strach z božího trestu a hněvu

·         tokofobie – ženský strach z porodu

·         topofobie - strach z určitého místa

·         trichofobie – strach z vlasů

·         trichopatofobie - strach z chorob vlasů

·         triskaidekafobie – strach z čísla 13


     U

·         uranofobie – strach z nebe

·         urofobie – strach z moči či pomočení se

 

    V

·         vakcinofobie – strach z očkování

·         venerofobie – strach z pohlavních nemocí

·         venustrafobie – strach z krásných žen

 ·        vermifobie – strach z červů a střevních parazitů

·         vertigofobie – strach ze závrati

·         vestifobie – strach z šatů

·         virginitifobie – strach ze znásilnění

·         vitrikofobie – strach z narození nevlastnímu otci


    W

          wiccafobie – strach z čarodějnic a kouzelnictví


    X

          xanthofobie – strach ze žluté barvy nebo slova žlutý

          xenofobie – strach či odpor k cizincům, až strach ze všeho cizího

·         xerofobie – strach ze střízlivosti

·         xylofobie – strach z dřevěných předmětů a lesů


    Z

·         zelofobie – strach z žárlivosti

·         zemmifobie – strach z velikých hlodavců, např. krys

·         zeusofobie – strach z Boha nebo božstev

·         zoofobie – strach ze zvířat

·         zytofobie - strach z piva

Právě jste četli článek: Fobie a její příznaky

Komentáře

  • Připojte se do diskuze.
    Zadéjte Váš kometář.

  • Avatar

Podobné článkyNyktofobie: Proč se bojíme tmy?

Nyktofobie: Proč se bojíme tmy?

Co si vybavíte, když se řekne tma? Příjemné letní noci a světlo mnoha hvězd. Neznámo, nebezpečí, temno. Mnozí se tmy z různých důvodů tak trochu bojí. Mírné obavy z temnoty jsou vlastně docela přirozené, jenže v některých lidech tma vyvolává opravdu silné negativní pocity - děs, hrůzu a paniku. Co je na tmě vlastně tak děsivého, že některým lidem nedovolí usnout?Proč se bojíme tmy?Co je to nyktofobie? Nyktofobie je označení pro chorobný strach z...

Pokračovat ve čtení

Strachy a fobie: Čeho se bojí děti a dospívající?

Strachy a fobie: Čeho se bojí děti a dospívající?

Téměř každý z nás má z něčeho strach. Bojíme se vlastně celý život, strach ale s věkem často mění podoby. Bubák ze skříně se změní na doktora s injekcí, velkého psa a později třeba ve tmu nebo smrt. Některé strachy můžou ale narůst až do formy fobie. Jaký je vlastně rozdíl mezi pouhým strachem a fobií? A čeho se nejvíce bojí děti různého věku? Pojďme se na to teď společně podívat.Strach x FobieStrach je přirozená emoce, kter...

Pokračovat ve čtení

Psychologové připomínají:  Z roušek mít strach nemusíte, jsou důkazem zodpovědnosti

Psychologové připomínají: Z roušek mít strach nemusíte, jsou důkazem zodpovědnosti

Situace kolem koronaviru se každým dnem neustále mění a je náročné sledovat všechny aktuální změny. Není proto divu, že mnozí pociťují zmatek a v hlavě se jim hromadí nejedna otázka. Odpovědi se často hledají těžce, a tak mnohé otázky zůstávají nezodpovězeny, ukryté někde v pozadí jako takový malý strašák.  Jedním z těchto strašáků jsou kupodivu i roušky. Je to překvapující zejména proto, že roušky jsou něčím, co nás...

Pokračovat ve čtení

Psychologové portálu Mojra.cz


Štítky


Objednejte si konzultaci ještě dnes!    Objednat Přehrát video