Vztah k sobě sama: Jak si vybudovat zdravé sebevědomí a mít rád sám sebe

http://blog.mojra.cz/post/61

Definice vymezuje sebevědomí jako důležitou složku osobnosti, která určuje, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a rezervy, jak se hodnotí a do jaké míry věří ve svou schopnost obstát v různých životních situacích. To, zda má člověk nízké, zdravě vysoké, nebo přehnané sebevědomí se odráží ve všech oblastech lidského života, ať už jsou to partnerské vztahy, práce, škola, zdraví, komunikace, trávení volného času, ekonomická situace, či celková spokojenost. S tím vším jde ruku v ruce to, zda se má člověk dostatečně rád a sám sebe si váží.


Nastavování zrcadla

„Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější?“ ptá se ve známé pohádce zlá královna. I my se můžeme takto ptát pouze s tím rozdílem, že roli zrcadla bude suplovat naše okolí. To, jaký vztah máme sami k sobě se totiž projektuje do chování okolních lidí vůči nám. Jestliže si například myslíme, že jsme oškliví, tlustí, hloupí budeme si neustále vnucovat domněnku, že ten, se kterým vedeme rozhovor, na to neustále naráží a zaujmeme obranný postoj. Případně máme dojem, že si na nás každý ukazuje prstem, pomlouvá nás apod. Pravda je přitom taková, že společnost nás mnohdy snáze přijímá takové, jací jsme i s našimi chybami a nedostatky. Sami jsme ovšem k sobě příliš kritičtí, snažíme se dosáhnout dokonalosti, a býváme proto snadno ovlivnitelní názory druhých. Z vlivu okolí se dokážeme vymanit pouze v případě, kdy plně převezmeme zodpovědnost za sebe sama, své názory, pocity a rozhodnutí.


Všemocné „JÁ“

Základem zdravého vztahu k sobě samému je přijmout se takovým, jakým jsem, a to i se všemi nedostatky. Nikdo jiný, než vy sami není za váš „dobrý pocit“ zodpovědný! Chcete-li aby se k vám okolí chovalo s úctou a respektem, musíte se tak chovat i vy sami k sobě. Může to znít sebevíc sobecky, ale klaďte své potřeby vždy na první místo, často je totiž odkládáme do pozadí. Snažíme se být navenek co nejvíce dokonalí, neustále se chceme vylepšovat, toužíme se stát někým jiným. Proč? Vždyť právě lidská rozmanitost dělá svět lepším, zábavnějším a dobrodružnějším.


Kvalitní vztah k sobě je základem pro kvalitní vztahy s okolím

Plnohodnotné vztahy můžeme mít pouze v případě, pokud sami sebe dokážeme přijmout a respektovat. Člověk je mnohdy hnán snahou zavděčit se okolí, a tak se vyhnout jakékoliv kritice vůči své osobě. To je však nežádoucí schéma, protože společnost nemá být tím, kdo určuje naši hodnotu. Vždy musíme mít prvořadě pozitivní vztah sami k sobě, až pak lze vybudovat kladné vztahy s okolím. Proč je to tedy většinou naopak? Odpověď je vcelku jednoduchá – může za to naše výchova, prostředí a přístup rodičů. Rodiče často dávají dítěti najevo lásku pouze, pokud splní určité podmínky – uklidí si pokoj, donese dobrou známku apod. Rodičovská láska by ovšem měla být bezpodmínečná, jen tak si dítě může vybudovat pozitivní vztah k sobě samému bez ohledu na okolí. V dospělosti je pak již těžké si zdravou sebelásku vybudovat – avšak není to nemožné!


Jak si vybudovat zdravé sebevědomí a pozitivní vztah sama k sobě?


1. Chvalte se

Ačkoli se říká, že samochvála smrdí, nikdo vás nedokáže pochválit tak, jako to svedete vy sami. Najděte si denně alespoň jednu věc, která se vám povedla a buďte na to náležitě hrdí. Nemusí se přitom jednat o nic velkého, stačí se například pochválit za dobře uvařenou večeři. Vyhněte se však tomu, abyste se chválili za něco, co se líbilo okolí, a tak nebudovali své sebevědomí opět na základě vnějšího hodnocení.

2. Kritizujte názory okolí vůči vám

Než si vezmete hodnocení okolí k srdci, podrobte jej kritické analýze. Má dotyčný pravdu, nebo to sami cítíte jinak? Jaký smysl mělo jeho sdělení – chce vám pomoci, nebo vás ranit?

3. Dokončujte úkoly

Stanovte si každý týden nějaký cíl, který musíte splnit. Opět zde nehraje roli náročnost, ale čím více se vám do nějaké činnosti nechce, tím lépe. Vymezte si také přesný čas, kdy úkol musíte splnit, např. v sobotu odpoledne umyji všechna okna. Postupně zvyšujte náročnost a četnost úkolů a uvidíte, že s počtem splněných „projektů“ vám bude narůstat sebevědomí.

4. Buďte hrdí na své úspěchy

Vybudujte si pomyslnou síň slávy, kde si vystavíte vše, co jste za život dokázali. Od vysvědčení s vyznamenáním na základní škole, po výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom apod. K tomu např. přidejte jednu věc, na kterou jste během týdne nejvíce pyšní.

5. Vytrvejte a buďte důslední


Při budování sebevědomí a vztahu k sobě sama se vyhýbejte slovíčku jestlijestli to dokážu, jestli uspěju apod. Věřte si, vy to dokážete!

Vybudovat si pozitivní vztah k sobě sama je takříkajíc práce na celý život a mnohdy je zapotřebí vyhledat odbornou pomoc. Už jen uvědomit si, že je něco špatně je prvním krokem k úspěchu. Psycholog vám pak v rámci terapie pomůže najít jiný náhled na vlastní život a pomůže vám vymanit se z vlivu okolí.

 

Komentáře

  • Připojte se do diskuze.
    Zadéjte Váš kometář.

  • Avatar

Podobné článkyDÁRKOVÉ POUKAZY MOJRA.CZ: Darujte psychickou pohodu

DÁRKOVÉ POUKAZY MOJRA.CZ: Darujte psychickou pohodu

Výběr dárků je odpradávna náročnou disciplínou. Neustále nás pronásledují otázky, co by si obdarovaný přál, čím mu uděláme radost, co využije? Děsí nás představa, že náš dárek bude totálním přešlapem, něčím, co skončí v lepším případě zapomenuto na dně skříně, v horším rovnou v popelnici. Trefit se každému do vkusu, zejména co se kosmetiky, oblečení apod. týče je skoro nemožné. K tomu ještě toužíme, aby zrovn...

Pokračovat ve čtení

Typologie osobnosti: SANGVINIK

Typologie osobnosti: SANGVINIK

Sangvinik je jedním ze čtyř typů temperamentu – ten do značné míry určuje charakteristické rysy chování a reakce jedince v určitých situacích. Tato teorie typů (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik) je aktuální již od dob starověkého Řecka a jejím autorem je otec lékařství Hippokrates. Hippokratovo rozdělení vychází z předpokladu, že reakce člověka na okolní podněty souvisí s některou tělesnou šťávou (tzv. humorem), která u n...

Pokračovat ve čtení

Typologie osobnosti: Co je to TEMPERAMENT?

Typologie osobnosti: Co je to TEMPERAMENT?

Házet všechny lidi do jednoho pytle nemůžeme už jen kvůli jejich vrozenému temperamentu. Jeden je jako oheň, druhý klidný. Přesto máme tendenci neustále srovnávat už od dětství, u živějšího dítěte hledáme poruchy chování, u klidnějšího a samotářského se bojíme autismu atd. A přitom nejde (většinou) o žádnou psychickou nemoc, ale pouze o typické rysy jejich temperamentu. Co je to temperament? Definice popisuje temperament jako souhrn charakteristickýc...

Pokračovat ve čtení

Psychologové portálu Mojra.cz


Štítky


Objednejte si konzultaci ještě dnes!    Objednat Přehrát video