Práce s myšlením a chováním: KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

http://blog.mojra.cz/post/187

Svět není jen černý a bílý, ale i barevný, záleží však, z jakého úhlu se na něj budete dívat. Jak se říká, pesimista vždy uvidí sklenici poloprázdnou, optimista napůl plnou. A tak je to i s vnímáním světa, respektive života. Jedni vidí po dešti jen bahno, kaluže a mlhu. Druzí svěží vzduch, romantický opar vznášející se nad domy a kapky vody na barevných květinách.

Psychologové předpokládají, že duševní stavy a vnímání světa jsme se naučili v dětství. A tak jako cokoliv, i negativní myšlení se dá změnit, odnaučit. Jedním z nejznámějších terapeutických postupů, jak změny v myšlení a chování dosáhnout je kognitivně behaviorální terapie – pojem rozšířený, ale mnohdy neznámý. Tak se mu pojďme podívat na zoubek.


Trocha historie


Základy kognitivně behaviorální terapie (KBT) byly položeny ve Velké Británii v 70. letech minulého století. Jde v podstatě o spojení dvou psychologických postupů, jak už název vypovídá, kognitivní terapie a behaviorismu.

Behaviorismus (behavior angl. chování) vychází z prací amerického psychologa J. B. Watsona, který experimentoval s chováním myší v bludišti. Vše, co zjistil Watson aplikoval na chování člověka. Na opačném konci světa, v Rusku, se pak ruský fyziolog, psycholog a lékař zabýval studiem trávicích procesů a s nimi spojených reflexů u psů. Pavlova teorie byla v 50. letech rozšířena o poznatky F. B. Skinnera, který přišel s teorií operantního podmiňování. To vychází z faktu, že častěji opakujeme chování, za které jsme odměňováni než to, za které jsme trestáni. Všechny výše zmíněné teorie jsou samozřejmě zjednodušené. Tyto behaviorální přístupy se proměnily s nástupem kognitivní školy, která vycházela z rozdílnosti ve vnímání světa. Postupně se pak oba psychologické směry propojily.


Kognitivně behaviorální terapie


KBT je dnes psychology velmi oblíbenou terapií při léčbě závislostí, depresí, posttraumatické stresové poruchy, úzkostí a jiných duševních poruch. Ve své podstatě však mohou terapii podstoupit i ti, kteří žádný psychický problém nemají, ale chtějí se naučit jinak a lépe zvládat stresující životní situace. Nejedná se přitom o žádnou extrémně zdlouhavou terapii, maximem pro dosažení úspěchu je 20 sezení s psychologem. Velmi důležitou roli sehrává vztah psychologa s klientem, protože ten musí svému terapeutovi naprosto důvěřovat a spolupracovat s ním.


Kognitivně behaviorální terapie je tvořena těmito základními kroky:


1. Identifikace problému – problémy se zdravím, rozvod a jiné stresující situace, duševní nemoci.


2. Uvědomění – přemýšlení klienta o problémech, sdělení pocitů a myšlenek terapeutovi.


3. Identifikace negativního myšlení – klient musí věnovat zvýšenou pozornost svým reakcím v určitých situacích, terapeut se pak zaměřuje právě na tyto vžité vzorce chování.


4. Změna – postupné učení se jinému chování v daných situacích apod.


Jak probíhá práce s myšlením a chováním?


Už v úvodu jsme nakousli myšlenku o tom, že naučené chování se dá změnit. Celý proces KB terapie vychází z behaviorální, kognitivní a funkční analýzy. Při první konzultaci počítejte s tím, že o vás bude psycholog chtít zjistit co nejvíce informací, což pro některé může být značně nepříjemné, ovšem terapeut tyto informace potřebuje k tomu, aby mohl hlouběji pochopit vaši situaci a označit konkrétní problém. Při dalších sezeních budete s psychologem mluvit o vašich pocitech a myšlenkách, zprvu bude aktivní roli zastávat spíše terapeut, postupně však svou aktivitu sníží a nechá klienta, aby se angažoval sám. Celá terapie je v podstatě založena na vzájemné spolupráci, terapeut vás bude motivovat ke změně myšlení a chování, vy na oplátku budete aktivně zkoušet nové možnosti apod. V rámci KBT existuje celá řada metod, jak změn dosáhnout, ať už je to relaxace, desenzibilace (postupné vystavování člověka obávanému podnětu), zaplavení (vystavení klienta jeho nejhorší obavě) apod.


Za úspěšnou se dá kognitivně behaviorální terapie považovat v případě, kdy např. pesimistu naučíme barevnému pohledu na svět, aby si všímal pozitivních věcí a neviděl vše jen černobíle. A toho všeho se dá dosáhnout pouze pod vedením schopného terapeuta
Právě jste četli článek: Práce s myšlením a chováním: Kognitivně behaviorální terapie

Komentáře

  • Připojte se do diskuze.
    Zadéjte Váš kometář.

  • Avatar

Podobné článkyPsychologie masových vrahů

Psychologie masových vrahů

Zlo. Entita, která v nás odpradávna vyvolává strach, ale také nás do jisté míry fascinuje. Někoho více, jiného méně. Vezměte si například horory, plné děsuplných scén. Vraždící monstrum zabije celou skupinu lidí. Násilně, brutálně, se spoustou krve. Sedíte jako na trní a ani nedýcháte napětím. Film skončí, světla se rozsvítí a z vás postupně všechen strach a dozvuk krvavých scén opadne. Jenže. Zlo je více reálné, než tušíte. Mů...

Pokračovat ve čtení

Psycholingvistika: Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

Psycholingvistika: Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

Ve světě byste napočítali asi 6 900 různých jazyků. Uvažovali jste někdy na tím, zda váš rodný jazyk určuje i způsob jakým myslíte? Možná se vám teď honí hlavou, že je to pěkně divná otázka. Vždyť přece všichni lidé přemýšlejí stejně, nehledě na to, jakým jazykem hovoří. Vážně je to tak? Každá země má přece svůj specifický humor a třeba pro některá česká slova bychom jen těžko hledali anglický ekvivalent. Může nás naše mateřš...

Pokračovat ve čtení

ADVENT: Období klidu, nebo nejvíce stresující část roku?

ADVENT: Období klidu, nebo nejvíce stresující část roku?

Advent. Pomalu, ale jistě se dostáváme do vánoční nálady, zdobíme dům, pečeme cukroví. Podle tradice je adventní čas dobou radostného očekávání, rozjímání a dobročinnosti. S rozsvícením první svíčky na adventním věnci bychom se měli zklidnit a zpomalit své osobní i pracovní tempo. Tak to alespoň fungovalo ještě za dob našich babiček a prababiček. Naši předci intenzivně pracovali po celý rok. Museli se postarat o hospodářství, zajistit př...

Pokračovat ve čtení

Psychologové portálu Mojra.cz


Štítky


Objednejte si konzultaci ještě dnes!    Objednat Přehrát video