ASOCIÁL: Seznamte se s necitlivým manipulátorem

http://blog.mojra.cz/post/237

Už jste o někom určitě slyšeli, že je hrozně asociální. Dost možná jste takhle sami někoho označili. Ale víte jistě, kdo vlastně asociál je? V praxi se totiž lidé mylně domnívají, že základním rysem asociála je to, že se straní společnosti a vyhýbá se lidem. Tohle je ale spíše popis člověka, který trpí sociální fóbií, nikoli asociála…


Kdo je to asociál


Jaký je vlastně význam slova asociální? Zjednodušeně se jedná o snížené až chybějící sociální cítění. Asociální člověk je tedy jedinec s plochým sociálním vnímáním a nedostatkem empatie, který má problém s respektováním pravidel a norem společnosti.


Asociál vs Introvert


Pozor! Lidé často zaměňují význam slova asociální a introvertní. Jedná se ovšem o zcela rozdílné pojmy. Asociální člověk může být jak extrovert, tak introvert.


Introvert je uzavřený typ člověka, který se často obrací do svého nitra. Přítomnost velké společnosti lidí ho může po nějaké době vyčerpat. Je zvyklý si řešit věci sám, moc toho ze svého života dalším lidem nesděluje. Sociální cítění je v pořádku.


Profil asociála


Jak se pozná asociál? Toto je několik typických rysů asociální osobnosti:


Impulzivita

Asociálové bývají impulzivní a nestálí. V partnerském životě se to například může projevit promiskuitou (častým střídáním sexuálních partnerů).


Nedostatek empatie

Jak už bylo řečeno v úvodu, zásadním znakem je chybějící sociální cítění. Asociál se nedokáže vžít do druhého člověka, do jeho potřeb a přání. S lidmi dokáže jednat jako s věcmi a jako rodič zcela selhává. Nerespektuje morální zásady ani pravidla a může se proto dopouštět řady trestných činů – nemá však špatné svědomí a nad svými činy neprojevuje lítost.


Manipulace

Asociální osobnosti se také vyznačují neobyčejným šarmem a přesvědčivostí. Jsou jako velmi talentovaní loutkaři. Dokáží lidmi snadno manipulovat a dostat z nich, co potřebují. Lži ani podvody jim nedělají problém. Dosáhnou svého za každou cenu.


Sklony k agresivitě

Mohou mít také sklony k bezohlednému a agresivnímu chování. Dokáží být krutí a necitliví vůči všem živým tvorům.


Asociální porucha osobnosti – diagnostická kritéria


V určitých případech už nemluvíme pouze o asociálních rysech osobnosti, ale o asociální poruše osobnosti (též disociální, antisociální). Takového člověka pak také můžeme označit jako psychopata či sociopata.


Jako diagnóza se však asociální porucha osobnosti objevuje poměrně zřídka, protože diagnostika bývá často nejednoznačná a je náročné odlišit, kde je hranice mezi asociálními rysy a asociální poruchou. Tato porucha osobnosti se navíc často vyskytuje spolu s narcistickou či histrionskou poruchou.


Mezi diagnostickými kritérii najdeme například:

      O poruše osobnosti můžeme uvažovat u jedinců starších 18 let.

·        U dotyčného se vyskytuje několik z těchto projevů:

o   Poruchy chování před 15 rokem života

o   Nevšímavost k porušení práv druhých lidí 

o   Absence morálky a špatného svědomí

·        Asociální chování nemá souvislost s mentální retardací nebo schizofrenií


Mějte na paměti, že diagnózu může určit pouze odborník. Možná máte ve svém okolí někoho, kdo výše uvedenému odpovídá, nicméně přímo o poruchu osobnosti se jednat nemusí. Asociální chování neznamená nutně poruchu osobnosti. Nedělejte proto předčasné závěry, ale pokud máte starost, můžete dotyčnému doporučit, aby navštívil psychologa.

Věděli jste, že …

Pokud si nyní psychopata představujete pouze jako kriminálníka a zločince, nenechte se zmást! Mnoho psychopatů se do přímého konfliktu se zákonem dostat vůbec nemusí. Lidé s asociálními rysy se často sdružují například v politice či ve vysokých manažerských pozicích. Zájemcům o tuto problematiku doporučujeme knihy Roberta Hareho: Bez svědomí a Hadi v oblecích.Kořeny už v dětství


O diagnóze můžeme hovořit až po osmnáctém roce, nicméně asociální znaky se objevují už před patnáctým rokem života. Varovným signálem jsou u dětí různé poruchy chování. Například krutost vůči zvířatům, šikana, vandalismus či záškoláctví. Asociálové se už od dětství mohou projevovat zvýšenou lhavostí a manipulací.


Život s asociálem


Život či dokonce partnerský vztah s takovýmto člověkem je velmi náročný. Partneři asociálů jsou v podstatě neustále obětí manipulací, intrik a různých druhů agresivního jednání. Oporu a pochopení u takovéhoto člověka také nenajdete. Pokud je to možné, takovým lidem se vyhýbejte.  Jestliže to možné není, doporučujeme dotyčného popostrčit k návštěvě psychologa – terapie je sice u těchto lidí obzvláště náročná, a tak nečekejte zázraky, ale určité zlepšení přinést může.


Kontakt s asociálním člověkem může být vyčerpávající a pokud někoho takového ve své blízkosti máte, jeho účinky na vás jsou až toxické. Můžete cítit bezmoc, smutek či stres, což z dlouhodobého hlediska rozhodně nejsou příznivé faktory pro tělo ani mysl. Doporučujeme obrátit se na psychologa, který s vámi vaši situaci probere a může vám pomoci najít způsob, jak asociálního člověka zvládnout, či jak se od něj odpoutat.
Právě jste četli článek: ASOCIÁL: Seznamte se s necitlivým manipulátorem

Komentáře

  • Připojte se do diskuze.
    Zadéjte Váš kometář.

  • Avatar

Podobné článkyŽIVOT S TCHYNÍ A TCHÁNEM: Jak přežít pod jednou střechou?

ŽIVOT S TCHYNÍ A TCHÁNEM: Jak přežít pod jednou střechou?

Dvougenerační bydlení. V naší republice poměrně častá situace. Mladé páry zůstávají pod jednou střechou s rodiči jednoho z partnerů. Ze začátku vidí hlavně výhody, ale čas často ukáže, že jeden dům je občas pro dvě generace až moc těsný!Jak vypadá bydlení s partnerovými rodiči?  A jaké výhody a nevýhody vlastně přináší společná domácnost s tchyní a tchánem?Výhody...Začneme tou světlejší stránkou a podív...

Pokračovat ve čtení

Život s alkoholikem: Sliby, naděje a zklamání

Život s alkoholikem: Sliby, naděje a zklamání

Alkohol. V České republice látka, která silně zasahuje do společenského a rodinného života. Pije se, když se daří i když se nedaří. Připíjíme lidem na zdraví, na šťastný život i za dobře odvedenou práci. Některým ovšem alkohol přeroste přes hlavu. Nepijí na radost ani na žal, ale pijí, aby byli. Aby vůbec byli schopni existovat a fungovat. Z alkoholu se tak stává jediný smysl života a ničí nejen dotyčného, ale i všechny okolo něj.Život...

Pokračovat ve čtení

Jak vychovávat dítě s ADHD?

Jak vychovávat dítě s ADHD?

V současné době se stále častěji setkáváme s pojmem ADHD u dětí. Označení pochází z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder, neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou. Tato porucha se vyskytuje především u dětí předškolního věku, přičemž častěji bývají postiženi chlapci než děvčata. Vznik nemoci je ovlivněn jak genetikou dítěte, tak negenetickými faktory, jako je například kouření a užívání alkoholu během těhotenství, komplika...

Pokračovat ve čtení

Psychologové portálu Mojra.cz


Štítky


Objednejte si konzultaci ještě dnes!    Objednat Přehrát video