Alkoholismus. Jak ho poznat a jak ho léčit?

http://blog.mojra.cz/post/41

V minulém článku jsme si popsali problematiku závislostí, na což nyní navážeme a rozebereme důkladněji téma závislosti na alkoholu (vycházet budeme zejména ze studie Dr. Jellinka).


Co je to závislost na alkoholu (alkoholismus)?

Alkoholismus můžeme definovat jako nadměrnou konzumaci alkoholických nápojů, mající chronický a recidivující charakter. Toto onemocnění postihuje celou osobnost člověka a má dopad i na jeho blízké. Alkoholismus patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti, přesto bývá tato problematika mnohdy bagatelizována. Ačkoli je alkohol legální, stále na něj musíme pohlížet jako na velmi návykovou látku srovnatelnou např. s kokainem. Závislost provází mnoho fyzických i psychických problémů, často se v důsledku alkoholismu stává člověk kriminálníkem, je postaven na okraj společnosti apod.  


Příčiny závislosti na alkoholu

Důvodů může být opravdu mnoho, nejčastěji se říká, že člověk utápí v alkoholu svůj žal. Příčinou nadměrného pití jsou zejména vypjaté emoční a stresové situace, partnerské a rodinné neshody, osobnostní problémy, psychické nemoci, negativní životní změny, genetické dispozice aj.


Vztah jedince k alkoholu, vývoj návykovosti

Podle toho, jaký vztah zaujímá jedinec k alkoholu rozlišujeme čtyři skupiny osob:


1. abstinent – úplně odmítá pití alkoholu

2. konzument – vychutnává si chuť alkoholických nápojů, dává přednost kvalitě nad kvantitou, nedělá mu problém abstinovat

3. piják – vyhledává alkohol pro jeho krátkodobé antidepresivní a úzkost potlačující účinky, euforii.

4. alkoholik – pití se pro něj stává drogou, nedokáže se bez alkoholu obejít, aniž by prožíval silné abstinenční účinky.

První kontakt s alkoholem nastává většinou již v dětském věku. Postoj dětí je různý, obecně však platí, že pivo a tvrdý alkohol dětem nechutná a nevyvolává v nich žádný zájem. Větší zkušenosti s pitím přichází v období adolescence, mladiství experimentují s alkoholem a jeho účinky, konzumace alkoholu u nich vzbuzuje pocit dospělosti. Kritickým obdobím, kdy se vymezuje vztah člověka k alkoholu je mezi třicátým a čtyřicátým rokem – s narůstajícím věkem přichází krize osobnosti, vztahové problémy apod.


Typy závislosti na alkoholu (dle Dr. Jellinka)

Typ alfa – alkohol je užíván jako prostředek pro odstranění špatné nálady, úzkosti, deprese. Lidé spadající do této skupiny pijí nejčastěji o samotě.

Typ beta – příležitostné požívání alkoholu, většinou ve společnosti. Osoby spadající k typu beta mají často nějaké tělesné postižení.

Typ gama (anglosaský typ) – preference piva a destilátů, rozvíjející se závislost, s vypitým množstvím stoupá tolerance k alkoholu.

Typ delta (románský typ) – preference vína, trvalé udržování hladiny alkoholu v krvi bez výrazných projevů opilosti.

Typ epsilon – střídání období nadměrné konzumace alkoholu s abstinencí.


Příznaky, projevy a fáze alkoholismu

Člověk závislý na alkoholu prochází čtyřmi fázemi alkoholismu, čím více stoupá množství vypitého alkoholu, tím více se projevují jeho účinky.

1. počáteční stadium – „alkohol dává, ale nebere“

V této fázi člověk poznává první účinky alkoholu jako drogy, postupně stoupá jeho potřeba zvyšovat množství vypitého alkoholu.

2. varovné stadium – podnapilost a opilost

Piják neodhaduje rizika častého pití alkoholu, pije čím dál tím víc, přechází od piva/vína k tvrdému alkoholu. Nepije sám, ale vyhledává společnost dalších pijáků, aby nebyl nápadný.

3. rozhodné stadium – alkoholová okénka

Roste tolerance k alkoholu, piják přestává ovládat chuť k pití, svému okolí i sobě neustále slibuje, že s pitím přestane. Abstinenční období však netrvají dlouho, opakujícími se návraty k alkoholu se dostává na hranici, kterou jakmile překročí, už nepřestane.

4. konečné stadium – „opíjení do němoty“

Alkohol získává nad pijákem absolutní nadvládu, závislý pije pořád a všude, zvyšuje množství vypitého alkoholu. V této fázi se často objevují alkoholické psychózy.

Dr. Jellinek vymezil čtyřicet nejčastějších projevů závislosti na alkoholu – výpadky paměti (okénka), tajné pití, trvalé myšlenky na alkohol, nekontrolované pití, pocity viny, vyhýbání se narážkám na alkohol, neschopnost přerušit pití či nepít, racionalizace pití, nárůst soc. obtíží, velikášství, nápadná agresivita, trvalá zkroušenost,  vynucená abstinence, změny způsobu pití, ztráta přátel, změna zaměstnání, podřizování zájmů alkoholu, ztráta zájmu o okolí, sebelítost, únik z dosavadního prostředí, odcizení rodině, námitky vůči členům rodiny, vytváření tajných zásob alkoholu, zanedbání výživy, hospitalizace pro poruchy na zdraví, pokles sexuální aktivity, alkoholická žárlivost, pravidelné ranní doušky, prodloužená intoxikace, etická deteriorace, alkoholová poškození mozku, alkoholické psychózy, styky s morálně deprivovanými osobami, pití technického alkoholu (např. Okena), snížení tolerance, úzkosti, třesy, nutkavý ráz pití, debakl, lhaní a nárůst kriminality.


Následky alkoholismu

Závislost na alkoholu má negativní dopad na fyzické i psychické zdraví člověka.

Fyzické následky:

Poškození trávicí soustavy, riziko onkologického onemocnění, cukrovka, nedostatek vitamínů, poruchy krvetvorby, impotence, riziko postižení plodu u těhotných žen, poškozený kardiovaskulární systém, záněty průdušek, karcinom plic, atrofie mozku, aj.

Psychické následky:

Poruchy chování a intelektu, akutní výpadky paměti, alkoholové psychózy:

1. alkoholová epilepsie

2. delirium tremens – životu ohrožující stav provázený halucinacemi

3. alkoholická halucinóza – neklid, úzkosti, bolesti hlavy, sluchové iluze a halucinace

4. alkoholická paranoidní psychóza – bludy o pronásledování, žárlivost

5. alkoholová demence – postupné zhoršování paměti, tzv. konfabulace (pacient maskuje ztráty paměti vymyšlenými údaji)


Léčba alkoholismu a kde hledat pomoc

Základem při léčbě závislosti na alkoholu je spolupráce nemocného. Léčba alkoholismu může podle závažnosti probíhat formou terapie či poradenství, případně je nutná hospitalizace. Základ léčby spočívá v odebrání alkoholu a zvládnutí abstinenčních příznaků. Využívá se např. antabusová terapie, kdy jsou pacientovi podávány léky, které vyvolávají po následném požití alkoholu pocity na zvracení. Důležitá je také vhodná psychoterapie, nejčastěji ve skupinách, při které se klade důraz na opětovné začlenění pacienta do společnosti a rozebírají se do detailů příčiny, které jej k závislosti přivedly apod. Cílem léčby je dokonalé zvládnutí závislosti a doživotní abstinence.

Pokud se potýkáte se závislostí na alkoholu, vyhledejte co nejdříve odbornou pomoc – psychologa, psychiatra, poradenství v psychiatrických léčebnách, setkání anonymních alkoholiků apod.

 

Následující článek bude zaměřen na drogové závislosti a jak se s nimi vypořádat. 

Komentáře

  • Připojte se do diskuze.
    Zadéjte Váš kometář.

  • Avatar

Podobné článkyJak vypadá konzultace s psychologem?

Jak vypadá konzultace s psychologem?

Čeká vás vaše první konzultace u psychologa? Nebo s návštěvou zatím ještě váháte? Nejste rozhodně sami. Mnozí si návštěvou psychologa nejsou moc jistí, hlavně proto, že nevědí, co vlastně mají čekat. Lidé si často představují starého šedivého pána, který je usadí na kožený gauč a klidným hlasem vás bude nabádat, abyste sledovali jeho prst, zatímco se vám bude chtít čím dál více spát… Ano, takhle občas konzultaci s psychologem v...

Pokračovat ve čtení

Zasaď strom, postav dům… Jak psychicky zvládnout dobu stavitelskou?

Zasaď strom, postav dům… Jak psychicky zvládnout dobu stavitelskou?

Stavba nebo rekonstrukce domu je obrovským náporem na psychiku. Musíte se vyrovnat se spoustou papírování, zařizování a schvalování. Jakkoli růžově jste si vše plánovali, nic nakonec nepůjde jako po drátkách. Projekty, povolení, výběr stavební firmy, realizace stavby… Vše chce svůj čas, a hlavně dostatek financí. Nejednou si řeknete, že byste se na vše nejraději vykašlali, že jste se do toho raději vůbec neměli pouštět. Ale už jste investovali nem...

Pokračovat ve čtení

MALL Pay: Konzultace s psychologem ihned, platba do 14 dní

MALL Pay: Konzultace s psychologem ihned, platba do 14 dní

Jsou situace, které nesnesou odkladu. Najednou stojíte před těžkým životním rozhodnutím, řešíte akutní krizi, potřebujete a chcete si o všem promluvit s odborníkem – psychologem. Jenže…Poradnu si sice najdete, ale ty čekací lhůty na volný termín jsou pro vás nereálné. Řešení by bylo, soukromá poradna, kde sice nebudete muset čekat až tak dlouho, ale zase si za konzultaci zaplatíte. Na účtu však nemáte dost. Co s tím? V naší online ps...

Pokračovat ve čtení

Psychologové portálu Mojra.cz


Štítky


Objednejte si konzultaci ještě dnes!    Objednat Přehrát video